Kapcsolat

06-1-476-1283

E-mail: okk@okk.antsz.hu

OKI

Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság

OKBI

Országos Kémiai Biztonsági
Igazgatóság

OSSKI

Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság

Ismerje meg Alapfeladatainkat

Az OKK az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint látja el a számára előírt feladatokat, különös tekintettel az alábbiakra:


Az OKK az Igazgatóságai révén, a környezet és település-egészségügy, a kémiai-biztonság, a sugáregészségügy, sugárbiztonság és sugárbiológia szakterületeken szakmai módszertani, nyilvántartási, koordinálási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, tájékoztatási, valamint hazai és nemzetközi szakértői feladatokat lát el. Az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi előírásai szerint egyes eljárásokban ellátja a tagállami feladatokat, szakmai kapcsolatot tart az Európai Unió megfelelő szakterületeinek illetékes szerveivel.


Környezetegészségügyi- és településegészségügyi tevékenysége keretében vizsgálja, elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető természetes és épített (települési és lakó) környezeti egészségkockázati tényezőket, a károsító hatások egészségkockázatát, azok megelőzésének és csökkentésének lehetőségét. Koordinálja és végzi a humán biomonitoring vizsgálatokat, gyermek- és ifjúsághigiénés tevékenységet végez.  Hatásbecslések alapján környezetegészségügyi határértékeket határoz meg.


Részt vesz a kémiai biztonsági tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák, jogszabályok megalapozásában, az ezzel kapcsolatos felmérésekben. Működteti az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot, a hazai méregközpontot, a kémiai biztonsági információs központot, valamint vezeti a veszélyes vegyi anyagok és veszélyes keverékek hazai nyilvántartását.


Sugáregészségügyi/sugárvédelmi tevékenysége keretében kimunkálja, ellenőrzi és érvényesíti a sugárzó anyagokkal, a sugárzást kibocsátó berendezésekkel, valamint a nem-ionizáló sugárzással kapcsolatos munkahelyi és környezeti sugárvédelmi normákat, közegészségügyi követelményeket. Elősegíti az ionizáló- és nem-ionizáló sugárzások diagnosztikai és terápiás felhasználását, kutatja a terápiás alkalmazások mellékhatását és egészségkockázatát.